Frontsop

Hydrauldriven frontsop där borstvalsen är upphängd i mitten och följer marken både uppåt och neråt och pendlar samtidigt som stödhjulen hela tiden har markkontakt.
Allt detta sköts av en gasfjäder.

Enkelt byte av borstringar, hälften från varje sida.

Minimalt slitage på borstringar.

Helt galvaniserad.

Produktblad Frontsop